Posted: 30-10-2019
Location: Yangon
Job Type: Full-Time

Job Description

ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ 

ထိုင်းဘာသာစကားကို 4 Skills ကျွမ်းကျင်ရမည်။ 

Microsoft Word, Powerpoint , Excel အသုံးပြုတတ်ရမည်။ 

Job Requirement

သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (1) နှစ်ရှိရမည်။ 

အသက် (၂၀-၃၀) နှစ်အတွင်းရှိရမည်။ 

သွက်လက်ချက်ချာပြီး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းရမည်။

Benefit

Refer to a friend