QC cum Warehouse Staff - 2 post (M/F)

Posted: 06-12-2021
Location: Dagon Township
Job Type: Full-Time

Job Description

- အထက်မှညွှန်ကြားချက်များအား အချိန်မှီပြီးစီးအောင်လုပ်ကိုင်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။

-  ဂိုထောင်အတွင်းရှိ ကုန်ပစ္စည်းများ၏ အရည်အသွေးကိုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် ပစ္စည်းအဝင်/အထွက်များအား သေချာစွာစစ်ဆေးနိုင်သူဖြစ်ရမည်။

Job Requirement

- တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။
-  ဆန်၊ ပြောင်း နှင့် ပဲမျိုးစုံ တို့အတွက် ကုန်ပစ္စည်းလက်ခံစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍လုပ်ငန်းအတွေ့ကြုံ (၃)နှစ်နှင့်အထက်ရှိရမည်။
-  အဖွဲ့အစည်းစိတ်ဓါတ်ရှိ၍ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
- အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီး ရိုးသားဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ရမည်။

 

Benefit

Refer to a friend

Report Spam! successful.