Account Coordinator - F (2) Posts

Posted: 27-12-2021
Location: Tamwe Township
Job Type: Full-Time

Job Description

-Duties assigned by Line Manager

Job Requirement

-တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။
-LCCI Level ( I, II ) အောင်မြင်ရမည်။
-လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး တစ်နှစ်ရှိရမည်။
-အလုပ်တွင်စိတ်ဝင်စားမှုရှိပြီးအကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
-နားရက် တစ်ပတ်တစ်ရက်ပိတ်သည်။

Benefit

Refer to a friend

Report Spam! successful.