သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်း - မ (၁)ဦး

Posted: 30-11-2021
Location: South Okkalapa Township
Job Type: Full-Time

Job Description

  • Duties of cleaner

Job Requirement

  • ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။
  • အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။
  • ရိုးသားကြိုးစားသူ ဖြစ်ရမည်
  • သန့်ရှင်းသပ်ရပ်စွာ
  • နေထိုင်တတ်သူဖြစ်ရမည်။
  • ပညာအရည်အချင်းမလိုအပ်ပါ။
  • အသက် (၂၀ မှ ၃၀) အတွင်း

Benefit

Refer to a friend

Report Spam! successful.